jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Myriolecis sambuci (Pers.) Clem.

nocotnik bzowy
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.