jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Myriolecis semipallida (H. Magn.) Śliwa, Zhao Xin et Lumbsch

nocotnik nibyblady
Lecanora flotowiana Spreng.