jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Myriolecis salina (H. Magn.) Śliwa, Zhao Xin et Lumbsch

nocotnik solny
Lecanora salina H. Magn.