występowanie

Jest w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3606]
    Mycena tenuispinosa J. Favre · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Ronikier i in. 2006, Zieliński i in. 2007, Chachuła i Kujawa 2008, Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa i in. 2017

znaleziska Mycena tenuispinosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DF-85 41813

 ID41813  Mycena tenuispinosa; Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF-85; 2006.06.18; Las łęgowy z leszczyną pospolitą; Na korze leszczyny pospolitej Trzy owocniki blisko siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Ronikier; eksykat: KRAM F-55698, tak, notatka: tak; publikacja: Ronikier A., Chachuła P., Kujawa A. 2006. Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales) a species new to Poland. Pol. Bot. Journ. 51(2): 217-220, Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów, Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Do końca lipca pojawiły się jeszcze dwa owocniki w dwutygodniowych odstępach. Każdy następny był coraz mniejszy. Wszystkie owocniki w obrębie kilku centymetrów kwadratowych.

fot. 53073

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji