takson nie ujęty w czekliście

Mycena mirata (Peck) Sacc.