grzyby.pl
niejadalny

Mutinus caninus (Huds.) Fr.

mądziak psi
Mutinus caninus (mądziak psi)
28.09.2008, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Mutinus caninus (mądziak psi)
Mutinus caninus (mądziak psi)

owocnik

Mutinus caninus (mądziak psi)
Młody owocnik w formie wydłużonego, białawego jaja - wys. 40 mm, szerokości 25 mm, częściowo zagłębiony w glebie i ze sznurami grzybni u podstawy. Dojrzały w postaci białawego, żółtawego lub różowego wydłużonego trzonka, gąbczasto-porowatego i dość wiotkiego, długości ok. 100 – 160 mm i szerokości 10 – 15 mm, pusty; zakończonego główką z ciemnooliwkową masą zarodnikową umieszczoną na pomarańczowo-czerwonym komórkowatym podłożu. Trzon luźno osadzony w pochwie utworzonej z rozerwanego jaja, często wysunięty z niej i leżący obok. Zapach nieprzyjemny, wyraźny; mniej intensywny i inny niż u sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus).

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 3.5 – 5 x 1.5 – 2 µm.

Spores ellipsoid, smooth, 3.5 – 5 x 1.5 – 2 µm.

występowanie

W okresie od 1983 do 2014r. znajdował się na liście gatunków chronionych; obecnie nie podlega ochronie.
Nieczęsty. Zwykle owocniki wyrastają gromadnie, w lasach liściastych, rzadziej w iglastych, w miejscach bogatych w szczątki organiczne, obok spróchniałego drewna.

space

uwagi

Jest to gatunek charakterystyczny, łatwy do oznaczania; inny bardzo rzadki mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) ma owocniki z mocno malinowym zabarwieniem górnej części trzonu.

space

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080928.1.08 - Mutinus caninus (mądziak psi); Siechnice
080928-1
/Siechnice/ #7
znalezisko 20000722.8b.00 - Mutinus caninus (mądziak psi); Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka
000722-8b
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka/ #3
znalezisko 20000806.2.00 - Mutinus caninus (mądziak psi); Dolny Śląsk, lasy milickie
000806-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #3