takson nie ujęty w czekliście

Leucogyrophana pseudomollusca (Parmasto) Parmasto