grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar

strocznica pomarańczowa

występowanie

Na martwych gałęziach i pniach sosny oraz jako grzyb budowlany na wilgotnych elementach konstrukcji.