grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Leucoagaricus georginae (W.G. Sm.) Candusso