jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen

liszajec zaniedbany