grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria membranacea (Dicks.) Vain.

liszajec we‡nisty
Lepraria Lepraria Lepraria LeprariaLeprarialiszajec Jacka (Lepraria jackii)liszajec zaniedbany (Lepraria neglecta)