jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria nivalis J.R. Laundon

liszajec niwalny