grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria jackii Tønsberg

liszajec Jacka
Lepraria Lepraria Lepraria LeprariaLeprarialiszajec szary (Lepraria incana)liszajec we‡nisty (Lepraria membranacea)