grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria incana (L.) Ach.

liszajec szary
Lepraria Lepraria Lepraria LeprariaLeprarialiszajec ziarenkowaty (Lepraria granulata)liszajec Jacka (Lepraria jackii)