jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria granulata Slav.-Bay.

liszajec ziarenkowaty