jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria finkii (B. de Lesd. ex Hue) R.C. Harris

liszajec Finka