grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria elobata Tønsberg

liszajec bezłatkowy
Lepraria Lepraria Lepraria LeprariaLeprarialiszajec przypleszkowy (Lepraria ecorticata)liszajec Finka (Lepraria finkii)