grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria ecorticata (J.R. Laundon) Kukwa

liszajec przypleszkowy
Lepraria Lepraria Lepraria LeprariaLeprarialiszajec białawy (Lepraria eburnea)liszajec bezłatkowy (Lepraria elobata)