jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria eburnea J.R. Laundon

liszajec białawy