jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria borealis Lothander et Tønsberg

liszajec borealny