jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria caesioalba (B. de Lesd.) J.R. Laundon

liszajec modrobiały