grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria alpina (B. de Lesd.) Tretiach et Baruffo

liszajec alpejski