grzyby.pl

Lentaria dendroidea (Fr.) J.H. Petersen

Clavaria dendroidea Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]