jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora variolascens Nyl.

misecznica bawarska