jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora varia (Hoffm.) Ach.

misecznica zmienna