jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora viridiatra (Stenh.) Nyl. ex Zahlbr.

misecznica żółtoczarna