jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora urbana Nyl.

misecznica udomowiona