jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora umbrosa Degel.

misecznica spęczniała