jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora torquata (Fr.) Nyl.

misecznica kaskadowa