jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora thysanophora R.C. Harris

misecznica kwaśna