jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora transcendens (Nyl.) Arnold

misecznica przechodnia