jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora tephraea Körb. ex Stein

misecznica niekształtna