jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora symmicta (Ach.) Ach.

misecznica niestała