jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora swartzii (Ach.) Ach.

misecznica Swartza