jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach.

misecznica siarczana