jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora subrugosa Nyl.

misecznica mocna