jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora subintricata (Nyl.) Th. Fr.

misecznica pośledniejsza