jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora soralifera (Suza) Räsänen

misecznica soraliowa