jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora silesiaca Stein

misecznica sląska