jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora stenotropa Nyl.

misecznica niszowa