jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.

misecznica brązowa