jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora printzenii Pérez-Ortega, Vivas et Hafellner

misecznica Printzena