jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora quercicola Coppins et P. James

misecznica dębowa