jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora populicola (DC.) Duby

misecznica topolowa