jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora piniperda Körb.

misecznica sosnówka