jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora pannonica Szatala

misecznica pannoaska