jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora orosthea (Ach.) Ach.

misecznica cienka