jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora persimilis (Th. Fr.) Nyl.

misecznica zbliżona