jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora leuckertiana Zedda

misecznica Leuckerta