jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora lojkaeana Szatala

misecznica Lojki